سامانه کارنامه سلامت برای دانشجویان کلیه مقاطع از تاریخ شنبه بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۰ در دسترس می باشد. دانشجویان عزیز جهت تکمیل کارنامه سلامت می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.

لطفا پس از تکمیل کارنامه سلامت رسید آن را در قسمت “ارسال کارنامه ” ارسال نمایید و در صورت نیاز به مشاوره، پس از هماهنگی با کارشناس گروه می توانید به دفتر مشاوره موسسه مراجعه نمایید.


مراحل تکمیل و بارگزاری کارنامه :

۱-مطالعه فایل راهنما
۲- تکمیل کارنامه در وبسایت امور دانشجویان
۳- ارسال رسید کارنامه در وب سایت موسسه (گزینه ارسال کارنامه)لازم به ذکر است تکمیل فرم الزامی بوده و دانشجویانی که تصویر رسید کارنامه و کد رهگیری اخذ نکرده باشند امکان شرکت در کلاس های مجازی را نخواهند داشت.

مهلت تکمیل و ارسال کارنامه تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ می باشد و برای کلیه ورودی ها،رشته ها و مقاطع الزامی است.