سمت نام و نام خانوادگی شماره تلفن پست الکترونیک
ریاست********** ۱۱۴ Malayeri@Ganjnameh.ac.ir
معاونت آموزشیـ۱۲۰
معاونت مالی اداری۱۱۸
مدیر آموزش-
تحصیلات تکمیلی
رویا غلامی۱۱۹Gholami@Ganjnameh.ac.ir
مدیر مالیمحمد رضوی۱۲۷Razavi@Ganjnameh.ac.ir
انفورماتیکعلی اصغر اصلاتی۱۲۶Aslani@Ganjnameh.ac.ir
کارشناس آموزشمهسا چراغی۱۲۳Cheraghi@Ganjnameh.ac.ir
کارشناس آموزشمعصومه سلمانی۱۱۶Salmani@Ganjnameh.ac.ir
کارشناس حوزه ریاست
فاطمه مراد خانی۱۱۲Moradkhani@Ganjnameh.ac.ir
کارشناس آموزش-حسابداری دانشجوییفاطمه جباری۱۱۵Jabari@Ganjnameh.ac.ir
معاونت فرهنگی۱۳۱info@Ganjnameh.ac.ir
حراستعلی ذوقی۱۲۸Zoghi@Ganjnameh.ac.ir
بایگانی- امور کلاس هامهدی قوزانی۱۲۱Ghoozani@Ganjnameh.ac.ir
اطلاعات۱۱۳info@Ganjnameh.ac.ir

تلفن ها:

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۳

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۴

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۵


فکس:

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۸

ایمیل:

Info@Ganjnameh.ac.ir

ارتباط مستقیم با ریاست موسسه (تماس روز های زوج ۱۰صبح الی ۱۲) : ۳۴۴۲۱۱۳۷-۰۸۱


پشتیبانی واتس اپ: ۶۳۵۶-۸۱۷-۰۹۹۱

پشتیبانی سیگنال: ۶۳۵۶-۸۱۷-۰۹۹۱

پشتیبانی تلگرام: