ضمن تبریک قبولی شما و انتخاب موسسه آموزش عالی گنجنامه به اطلاع می رساند جهت ثبت نام اولیه ابتدا فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نمایید

سپس فرم های مورد نظر را از لینک زیر دانلود نموده و پس از چاپ و تکمیل ، تصویری از آن را در قسمت فایل ضمیمه بارگزاری نمایید

تکمیل موارد ستاره دار الزامی است

لازم به ذکر است جهت ثبت نام همواره می توانید به صورت حضوری به موسسه نیز مراجعه نمایید
ساعات مراجعه: شنبه الی چهارشنبه ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴


دانلود فرم ثبت نام شماره یک

دانلود فرم ثبت نام شماره دو

دانلود فرم ثبت نام شماره سه

دانلود فرم ثبت نام شماره چهار