به اطلاع می رساند
با توجه به حضوری شدن امتحانات پایان نیمسال ۱۴۰۰۲، دروسی که در طول ترم به صورت غیر حضوری برگزار می گردند و نیاز به حل تمرین و کار عملی دارند در اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ در چند جلسه فشرده و به صورت حضوری برگزار خواهد شد
تاریخ، نحوه برگزاری و لیست دروس متعاقبا اعلام خواهد شد