نظر به اینکه در نیمسال دوم۱۴۰۰ با توجه به شرایط موجود ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به صورت مجازی صورت می گیرد لازم به ذکر است تا زمانی که عملیات ارزشیابی توسط دانشجو به پایان نرسد امکان مشاهده نمرات دانشجو در سامانه سما و بالطبع درخواست تجدید نظر برای وی مقدور نمی باشد.
لازم است کلیه دانشجویان در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ارزشیابی اساتید به شرح زیر اقدام فرمایند و با ارائه اطلاعات دقیق و صحیح، ما را در انجام هر چه بهتر این طرح یاری نمایند

هدف از انجام ارزیابی‎ اساتید چیست؟

این فرایند به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی استادان در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس و اخلاق استاد صورت می‎گیرد که بر مبنای پرسشنامه مصوب ۹۷/۸/۱۲ شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه می باشد و ناظر به سوال های خودارزیابی دانشجویان و روش تدریس استاد است.

– آیا این ارزیابی ها در وضعیت استادان موثر است؟ 

بله، یافته های حاصل از نتایج ارزیابی دانشجویان هر ساله در موارد متعددی مانند ارتقا، تبدیل وضعیت استخدامی، تمدید قرارداد، ترفیع پایه سالیانه و انتخاب استاد نمونه مورد استفاده قرار می‎گیرد.

 آیا استادان می‎توانند نمره‎ای که دانشجویان به آنها داده‎اند را ببینند؟

اساتید فقط می‎توانند میانگین نمره ارزیابی خود در هر درس مشاهده نمایند.  امکان مشاهده نمره ارزشیابی تک تک دانشجویان به هیچ وجه وجود ندارد 

چه کسانی به نتایج ارزشیابی اساتید دسترسی دارند؟

نتایج نهایی ارزشیابی اساتیده اطلاع مسئولین دانشگاه رسانده می شود تا تصمیم لازم در خصوص فعالیت های آموزشی اساتید را اخذ نمایند


با توجه به تاییدیه انتخاب واحد  میتوانید از طریق لینک های زیر نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید اقدام نمایید

فرم ارزشیابی استاد امیر حسین یاوری

فرم ارزشیابی استاد نرگس آقاسی

فرم ارزشیابی استاد فرهاد کریمی

فرم ارزشیابی استاد فاطمه غیرتیان

فرم ارزشیابی استاد فاطمه سوری

فرم ارزشیابی استاد شرمین وسینی

فرم ارزشیابی استاد مریم جامه بزرگ

فرم ارزشیابی استاد علی اروجی

فرم ارزشیابی استاد حامد دهقان

فرم ارزشیابی استاد مریم رنجبران

فرم ارزشیابی استاد حسین مرادی

فرم ارزشیابی استاد ساره پور جهان

فرم ارزشیابی استاد ساناز موسوی

فرم ارزشیابی استاد فاطمه عاقلان

فرم ارزشیابی استاد بهجت عباسی

فرم ارزشیابی استاد زهره آراسته فرد


فرم ارزشیابی استاد کاظم نیازی

فرم ارزشیابی استاد گیتا اتفاق

فرم ارزشیابی استاد بهنام ورمزیار

فرم ارزشیابی استاد بهناز وهابیان

فرم ارزشیابی استاد آمنه یوسفی

فرم ارزشیابی استاد نیره شکری نژاد

فرم ارزشیابی استاد فاطمه محیطی

فرم ارزشیابی استاد شیوا ستوده

فرم ارزشیابی استاد ساسان چراغی


فرم ارزشیابی استاد حمیدرضا رضایی

فرم ارزشیابی استاد تحفه قبادی

فرم ارزشیابی استاد مهدی سمیعی یگانه

فرم ارزشیابی استاد حسین جباری

فرم ارزشیابی استاد حسین حاجی بابایی

فرم ارزشیابی استاد علی پیری

فرم ارزشیابی استاد حسین عطایی

فرم ارزشیابی استاد منصور اسماعیل پور

فرم ارزشیابی استاد وحیده نادری فر