از پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی پیوسته کاردانی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه موسسه آموزش عالی گنجنامه خواهشمند است با مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به اداره آموزش موسسه گنجنامه مراجعه نمایند
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
۱- شش قطعه عکس ۴×۳ اداری
۲-  کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۳- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
۴- مدرک دیپلم و ریز نمرات دیپلم
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته
۱-  ۶ قطعه عکس سه در چهار اداری
۲ – کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۳ – کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
۴-  مدرک فوق دیپلم