صعود دانشجویان موسسه گنجنامه همدان به ارتفاعات کوه دماوند

تیم سودا ساوالان توانست قله دماوند به ارتفاع پنج هزار و ۶۷۱ متری را فتح کند. دماوند دارای چشمه های آب گرم لاریجان،اسکو وانه است.ارتفاع آن تا سطح دریا ۵۶۷۱ متر است .این قله در ۹۶ ‏کیلومتری شمال شرقی تهران ۲۶ کیلومتری غرب آمل و ۶۲ کیلومتری شمال شهر دماوند واقع شده است.رودخانه تینه در ‏شمال، رودخانه هراز در جنوب و شرق و رودخانه دلیچای در غرب این کوه می باشد. قله های مجاور آن وارو ، سه سنگ، گل زرد، ‏کبود و میانرود است