به اطلاع می رساند

پیرو بخشنامه “وزارت علوم تحقیقات و فناوری” و “ستاد ملی مبارزه با کرونا ” به دلیل شیوع سویه جدید ویروس کرونا و وضعیت ناپایدار شهر همدان کلیه کلاس های درس در مقطع “کارشناسی ارشد” در نیمسال دوم ۱۴۰۰ تا اطلاع بعدی به صورت “مجازی” و از طریق سامانه کلاس ها برگزار می گردد.
در صورت تغییر و بهبود شرایط کرونایی کشور، هرگونه تغییر در روند برگزاری کلاس‌ها به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید.