به اطلاع می رساند
تقویم آموزشی “نیمسال اول ۱۳۹۹” از لینک زیر قابل دریافت است
لطفا با توجه به تاریخ های مندرج در تقویم نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید
لازم به ذکر است در خصوص برگزاری کلاس ها به صورت “حضوری” یا “مجازی ” تصمیمی اتخاذ نشده است و موسسه آموزش عالی گنجنامه تابع تصمیمات وزارت علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا می باشد

دریافت فرم