به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ که دروس زیر را اخذ نموده اند موظف به حضور در کلاس می باشند

دروس عمومی

اخلاق اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن
تاریخ و تمدن و فرهنگ اسلامی
دانش خانواده و کنترل جمعیت
ریاضی کاربردی- ریاضی و کاربرد آن در مدیریت

دروس تخصصی

کاربرد کامپیوتردر حسابداری-مدیریت-روانشناسی- ماشین نویسی
کلیه دروس حقوق (تجارت/بازرگانی/بین الملل)
کنترل داخلی نظام راهبردی
آمار و کاربرد آن در مدیریت
اصول بیمه
اقتصاد خرد
اصول حسابرسی ۱ – حسابرسی ۱
بازار یابی و مدیریت بازار
پژوهش عملیاتی۱- تحقیق در عملیات ۱
پژوهش عملیاتی۲- تحقیق در عملیات ۲ (جدید)
پول و ارز و بانکداری
بیمه های تمام خطر
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
سیاست های پولی و مالی
حسابداری موارد خاص
کلیه زبان های تخصصی (زبان تخصصی ۱-۲/زبان تخصصی ۳-۴)
حسابداری مالی پیشرفته ۲
روانشناسی سالمندی
روانشناسی کار-رواشناسی سازمانی
مبانی روانشناسی
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
فرانت آفیس
مبانی مدیریت اسلامی و الگوها
مدیریت استراتژیک
مدیریت مالی ۲
معرفت شناسی