۱ – ضروری است دانشجویان پس از انتخاب درس پایان نامه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند.

۲ – مقرر شد دانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ می‌نمایند باید تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ پروپوزال خود را ثبت نمایند تا بتوانند در موعد مقرر از پایان نامه خود دفاع نمایند.

۳ -دانشجویان کارشناسی ارشد موظفند پس از تکمیل پروپوزال خود و تایید استاد راهنما یک نسخه از پروپوزال پرینت شده خود را به واحد آموزش موسسه تحویل دهند تا در شورای تحصیلات تکمیلی تصویب گردد.