به اطلاع می رساند
تقویم آموزشی “نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲” از لینک زیر قابل دریافت است.
لطفا با توجه به تاریخ های مندرج در تقویم نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید

دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲