مشکلات موجود در پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و خطاهایی که هنگام درخواست وام یا ورود به سایت برای دانشجویان پیش می‌آید، سراسری بوده و از روز چهارشنبه ٢٧ بهمن شروع شده و تاکنون ادامه دارد.
به دلیل اختلال در “سامانه صندوق رفاه دانشجویی” ممکن است امکان ثبت درخواست وام، پرداخت اقساط و دیگر امکانات در این سامانه امکان پذیر نباشد
این اختلال مربوط به سامانه صندوق رفاه دانشجویی می باشد و در صورت رفع مشکل مراتب اطلاع رسانی خواهد شد