پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰ و اطلاعیه مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰، ضمن اعلام اصلاحات جدید (به شرح زیر) مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته، بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا کنون برای انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. 
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی، مندرجات این اطلاعیه و همچنین اطلاعیه مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

با توجه به عدم تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته، لازم است متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در فرصت باقیمانده نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند.

دریافت فایل فایل نهایی اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ فرمت PDF


سامانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی گنجنامه