جلسه پرسش و پاسخ در خصوص امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۰ در روز  سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴ در پلتفرم اسکای روم برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است با توجه به تغییرات در سامانه امتحانات، در این جلسه شرکت نمایید.
ضمنا حضور دانشجویان ورودی جدید الزامی می باشد.
عواقب عدم شرکت در جلسه بر عهده دانشجو می باشد.

دسترسی به جلسه از لینک زیر امکان پذیر می باشد:

شرکت در جلسه پرسش و پاسخ