به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌هایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری مهر ماه سال ۱۴۰۰ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی یا کل دیپلم) صورت می گیرد، می‌رساند ثبت‌نام و انتخاب رشته برای گزینش در این رشته‌ها از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ آغاز و در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ پایان می‌پذیرد.


به اطلاع متقاضیان می رساند در صورت تمایل می توانید با مراجعه حضوری به موسسه ثبت نام را انجام دهید


دفترچه راهنمای ثبت نام

لینک ثبت نام و انتخاب رشته

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی گنجنامه


دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کدرشته محل های مربوط به پذیرش فوق همزمان با شروع ثبت نام بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود. متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی یا کل دیپلم) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در روزهای فوق به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۵۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام نمایند.

یاددآوری مهم: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام نموده و غایب جلسه آزمون بوده‌اند نیازی به ثبت‌نام مجدد برای رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، ندارند. این متقاضیان می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که قبلاً در آن ثبت نام نموده‌اند و با مراجعه به لینک مربوط به انتخاب رشته آزمون مذکور، نسبت به انتخاب حداکثر تعداد ۱۵۰ کدرشته محل از رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی (تمامی گروههای آزمایشی) اقدام و در فرم انتخاب رشته درج نمایند. لازم به تاکید است چنانچه متقاضی در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته نماید و مجدداً در پذیرش رشته های صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) هم ثبت نام و انتخاب رشته کند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش رشته های صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) وی باطل خواهد شد.


تکالیف‌، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام اینترنتی:

متقاضی‌ شرکت‌ در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باید اقدام‌های‌ زیر را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:

۱- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان و مطالعه آن.

۳- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

۴- ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان در زمان مقرر (۱۴۰۰/۰۵/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۲۰).


شرایط ثبت نام :

۱- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، یا دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و یا کاردانیپیوستهآموزشکده هایفنیوحرفه ای برای متقاضیان الزامی است.

۲-متقاضیان دیپلم  فنیوحرفه ای و یا کار دانشنظامآموزشی جدید (۳-۳-۶) و دیپلمه ‌های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، بایستی  معدل کل دیپلم  متوسطه خود را عیناً دربند 16 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.

نکته مهم: دارندگان دیپلم فنی وحرفه ای وکاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی می‌باشند حق ثبت نام و شرکت دراین مرحله را ندارند و د رصورت ثبت نام و قبول شدن، قبولی آنها لغو خواهد شد.

۳- نظربه اینکه گزینش دانشجو در این مرحله براساس سوابق تحصیل (معدلکتبیدیپلم)،  صورتخواهد گرفت ؛ متقاضیان (دیپلمه های نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) ، نظامسالی واحدی یا ترمیواحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند) بایستی معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام  اینترنتی درج  نمایند.  متقاضیان  توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی  با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی ،از ثبت نام پذیرفتهشدگان ممانعت بعمل آمده وقبولی آنها لغو می‌گردد.

یادآوری: هرگونه‌ تغییری‌ برای موضوع پذیرش این مرحله از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.