سمت نام و نام خانوادگی شماره تلفن پست الکترونیک
ریاستبهروز عشقی ملایری ۱۱۴ malayeri@Ganjnameh.ac.ir
معاونت آموزشیـ۱۲۰
معاونت مالی اداری۱۱۸
مدیر آموزشمهسا چراغی۱۲۳Cheraghi@Ganjnameh.ac.ir
مدیر مالیمحمد رضوی۱۲۷Razavi@Ganjnameh.ac.ir
انفورماتیکآرمین چراغی۱۲۶armin@Ganjnameh.ac.ir
امور فارغ التحصیلانرویا غلامی۱۱۹Gholami@Ganjnameh.ac.ir
کارشناس آموزشمعصومه سلمانی۱۱۶Salmani@Ganjnameh.ac.ir
کارشناس حوزه ریاست
فاطمه مراد خانی۱۱۲Moradkhani@Ganjnameh.ac.ir
حسابداری دانشجوییفاطمه جباری۱۱۵Jabari@Ganjnameh.ac.ir
معاونت فرهنگی۱۳۱info@Ganjnameh.ac.ir
حراستعلی ذوقی۱۲۲Zoghi@Ganjnameh.ac.ir
بایگانیمهدی قوزانی۱۲۱Ghoozani@Ganjnameh.ac.ir
اطلاعات۱۱۳info@Ganjnameh.ac.ir

تلفن ها:

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۳

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۴

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۴


فکس:

۰۸۱-۳۴۴۲۲۱۲۸

ایمیل:

Info@Ganjnameh.ac.ir

ارتباط مستقیم با ریاست موسسه (تماس روز های زوج ۱۰صبح الی ۱۲) : ۳۴۴۲۱۱۳۷-۰۸۱


پشتیبانی واتس اپ: ۶۳۵۶-۸۱۷-۰۹۹۱

پشتیبانی سیگنال: ۶۳۵۶-۸۱۷-۰۹۹۱

پشتیبانی تلگرام: ۶۳۵۶-۸۱۷-۰۹۹۱