دانشجویان و اساتید محترم از طریق لینک های زیر می توانید در کلاس ها شرکت نمایید


لینک کلاس درس کلیات روانپزشکی – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس اصول روانشناسی بالینی – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس روانشناسی جنسیت – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس آسیب شناسی روانی ۱ – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس روانشناسی فیزیولوژی – امیر حسین یاوری


لینک کلاس درس آسیب روانی کودکان و نوجوانان – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس روانشناسی مشاوره و خانواده – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس فنون مشاوره روان درمانی – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس روانشناسی یادگیری – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس کودکان با نیاز های ویژه ۱ – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس روانشناسی سازمانی – فاطمه غیرتیان


لینک کلاس درس توانبخشی کودکان با نیاز های ویژه – رقیه بهشتی راد

لینک کلاس درس آموزه های روانشناسی در قران و حدیث ۱ – رقیه بهشتی راد

لینک کلاس درس نظریه های مشاوره درمانی – رقیه بهشتی راد


لینک کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی ۲ – شرمین وسینی

لینک کلاس درس راهنمایی مشاوره تحصیلی و شغلی – شرمین وسینی

لینک کلاس درس احساس و ادراک – شرمین وسینی


لینک کلاس درس آسیب شناسی اجتماعی -مریم جامه بزرگ

لینک کلاس درس روانشناسی اجتماعی -کاربردی -مریم جامه بزرگ

لینک کلاس درس روانشناسی اجتماعی -مریم جامه بزرگ


لینک کلاس درس آزمون های روانشناسی ۲ – مهدیس ترکمان


لینک کلاس درس حسابرسی ۱ -حامد دهقان

لینک کلاس درس مکاتبات تجاری و گزارش -حامد دهقان

لینک کلاس درس سرمایه گزاری در بورس -حامد دهقان

لینک کلاس درس حسابداری پیشرفته ۱ -حامد دهقان


لینک کلاس درس حسابداری بخش عمومی -علی اروجی

لینک کلاس درس مالیه عمومی -علی اروجی

لینک کلاس درس بهایابی ۲ -علی اروجی


لینک کلاس درس حسابداری میانه ۲ (شنبه ۱۸-۱۶)- بهجت عباسی

لینک کلاس درس حسابداری میانه ۲(دو شنبه ۱۶-۱۴) – بهجت عباسی

لینک کلاس درس مدیریت مالی ۲ – بهجت عباسی


لینک کلاس درس پول،ارز و بانکداری -مریم رنجبران

لینک کلاس درس پژوهش عملیاتی-تحقیق در عملیات ۱ -مریم رنجبران

لینک کلاس درس پژوهش عملیاتی-تحقیق در عملیات ۲ -مریم رنجبران

لینک کلاس درس مدیریت منابع انسانی -مریم رنجبران

لینک کلاس درس بازاریابی بین الملل -مریم رنجبران


لینک کلاس درس روش تحقیق در مدیریت-روش های تحقیق و ماخذ شناسی -ساره پور جهان

لینک کلاس درس روش تحقیق کمی و کیفی – -ساره پور جهان


لینک کلاس درس معرفت شناسی -رحمت اله روحی

لینک کلاس درس اندیشه اسلامی ۲ – رحمت اله روحی

لینک کلاس درس تفسیر موضوعی قرآن -رحمت اله روحی

لینک کلاس درس آشنایی با فلسفه اسلامی – رحمت اله روحی


لینک کلاس درس متون تاریخ و تمدن اسلامی -کاظم نیازی

لینک کلاس درس انقلاب اسلامی -کاظم نیازی


لینک کلاس درس متون روانشناسی به انگلیسی – بهناز وهابیان

لینک کلاس درس بیمه اشخاص ۱- زهره آراسته فرد


لینک کلاس درس حقوق و تجارت – ساناز موسوی


لینک کلاس درس مبانی جامعه شناسی – فاطمه عاقلان


لینک کلاس درس فارسی عمومی -آمنه یوسفی


لینک کلاس درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – نیره شکری نژاد

لینک کلاس درس آمار استنباطی – فریبا مولایی کامران


لینک کلاس تربیت بدنی بانوان ۱ و ۲- منیژه ربانی

لینک کلاس تربیت بدنی آقایان ۱و ۲ – ساسان چراغی


لینک کلاس درس مدیریت تبلیغات و برند – علی دادوند

لینک کلاس درس بازاریابی صنعتی و خدمات -علی دادوند

لینک کلاس درس مدیریت استراتژیک بازاریابی – کامبیز حمیدی

لینک کلاس درس مدیریت ارتباط با مشتری – کامبیز حمیدی

لینک کلاس درس مهندسی نرم افزار پیشرفته – منصور اسماعیل پور

لینک کلاس درس مدیریت رفتار مصرف کننده -حاجی بابایی

لینک کلاس درس سیستم های توزیع شده – مهدی سمیعی