لینک کلاس های مقطع کاردانی و کارشناسی

لینک کلاس درس کلیات روانپزشکی – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس روانشناسی جنسیت – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس آسیب شناسی روانی ۱ – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس روانشناسی فیزیولوژی – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس اصول روانشناسی بالینی – امیر حسین یاوری

لینک کلاس درس فیزیولوژی اعصاب و غدد – امیر حسین یاوری


لینک کلاس درس روانشناسی سازمانی – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس روانشناسی یادگیری – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس کودکان با نیاز های ویژه ۱ – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس فنون مشاوره روان درمانی – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس روانشناسی مشاوره و خانواده – فاطمه غیرتیان

لینک کلاس درس آسیب روانی کودکان و نوجوانان – فاطمه غیرتیان


کلاس درس مبانی راهنما و مشاوره – رقیه بهشتی راد

لینک کلاس درس نظریه های مشاوره درمانی – رقیه بهشتی راد

لینک کلاس درس توانبخشی کودکان با نیاز های ویژه – رقیه بهشتی راد

لینک کلاس درس آموزه های روانشناسی در قران و حدیث ۱ – رقیه بهشتی راد


لینک کلاس درس احساس و ادراک – شرمین وسینی

کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی۱ – شرمین وسینی

لینک کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی ۲ – شرمین وسینی

لینک کلاس درس راهنمایی مشاوره تحصیلی و شغلی – شرمین وسینی


لینک کلاس درس روانشناسی اجتماعی -مریم جامه بزرگ

لینک کلاس درس آسیب شناسی اجتماعی -مریم جامه بزرگ

لینک کلاس درس روانشناسی اجتماعی -کاربردی -مریم جامه بزرگ


لینک کلاس درس آزمون های روانشناسی ۲ – مهدیس ترکمان


لینک کلاس درس حسابرسی ۱ -حامد دهقان

لینک کلاس درس اصول حسابداری ۱ – حامد دهقان

لینک کلاس درس حسابداری پیشرفته ۱ -حامد دهقان

لینک کلاس درس مکاتبات تجاری و گزارش -حامد دهقان


لینک کلاس درس بهایابی ۲ -علی اروجی

لینک کلاس درس حسابداری بخش عمومی -علی اروجی


لینک کلاس درس مدیریت مالی ۲ – بهجت عباسی

لینک کلاس درس حسابداری میانه ۲ (شنبه ۱۸-۱۶)- بهجت عباسی

لینک کلاس درس حسابداری میانه ۲(دو شنبه ۱۶-۱۴) – بهجت عباسی


لینک کلاس درس بازاریابی بین الملل -مریم رنجبران

لینک کلاس درس پول،ارز و بانکداری -مریم رنجبران

لینک کلاس درس مدیریت منابع انسانی -مریم رنجبران

لینک کلاس درس پژوهش عملیاتی-تحقیق در عملیات ۱ -مریم رنجبران

لینک کلاس درس پژوهش عملیاتی-تحقیق در عملیات ۲ -مریم رنجبران


لینک کلاس درس روش تحقیق کمی و کیفی – -ساره پور جهان

لینک کلاس درس روش تحقیق در مدیریت-روش های تحقیق و ماخذ شناسی -ساره پور جهان


لینک کلاس درس حقوق و تجارت بازرگانی – ساناز موسوی

لینک کلاس درس مبانی جامعه شناسی – فاطمه عاقلان


لینک کلاس درس بیمه اشخاص ۱- زهره آراسته فرد

لینک کلاس درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوها – زهره آراسته فرد

لینک کلاس های دروس عمومی

لینک کلاس درس معرفت شناسی -رحمت اله روحی

لینک کلاس درس اندیشه اسلامی ۲ – رحمت اله روحی

لینک کلاس درس تفسیر موضوعی قرآن -رحمت اله روحی

لینک کلاس درس آشنایی با فلسفه اسلامی – رحمت اله روحی


لینک کلاس درس متون تاریخ و تمدن اسلامی -کاظم نیازی


کلاس درس زبان خارجه عمومی- گیتا اتفاق

لینک کلاس درس متون روانشناسی به انگلیسی – بهناز وهابیان


کلاس درس اندیشه اسلامی ۱ -الهه فلاح

لینک کلاس درس فارسی عمومی -آمنه یوسفی


لینک کلاس درس آمار استنباطی – فریبا مولایی کامران

لینک کلاس درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – نیره شکری نژاد


لینک کلاس تربیت بدنی بانوان ۱ و ۲- منیژه ربانی

لینک کلاس تربیت بدنی آقایان ۱و ۲ – ساسان چراغی

لینک کلاس های مقطع کارشناسی ارشد

لینک کلاس درس مدیریت تبلیغات و برند – علی دادوند

لینک کلاس درس بازاریابی صنعتی و خدمات -علی دادوند

لینک کلاس درس مدیریت ارتباط با مشتری – کامبیز حمیدی

لینک کلاس درس مدیریت استراتژیک بازاریابی – کامبیز حمیدی

لینک کلاس درس نظریه های سازمان و مدیریت-فاطمه عاقلان

لینک کلاس درس اخلاق و احکام کسب و کار -حسین وفایی بصیر

لینک کلاس درس مدیریت رفتار سازمانی -حسین حاجی بابایی

لینک کلاس درس مدیریت رفتار مصرف کننده – حسین حاجی بابایی

لینک کلاس درس روش شناسی پژوهش های کیفی – علی پیری

لینک کلاس درس تحلیل آماری پنج شنبه ساعت ۱۶ – فریبا محسن زاده

لینک‌کلاس درس تحلیل آماری چهارشنبه ساعت ۱۴ – فریبا محسن‌ زاده

لینک کلاس درس زبان تخصصی – حمید رضا رضایی

لینک کلاس درس سیستم های توزیع شده – مهدی سمیعی

لینک کلاس درس شبکه های کامپیوتر پیشرفته – مهدی سمیعی

لینک کلاس درس پردازش موازی – منصور اسماعیل پور

لینک کلاس درس مهندسی نرم افزار پیشرفته – منصور اسماعیل پور

لینک کلاس درس معماری سازمانی – وحیده نادری فر