اطلاعیه های عدم برگزاری کلاس ها ی مجازی در نیمسال اول ۱۴۰۰

ردیفنام استادعنوان درستاریخ و ساعت عدم برگزاری کلاستاریخ و ساعت درج در سایت
۱فاطمه عاقلانکلیه دروس بیست و دوم آذر ماه بیست و دوم آذر ماه ساعت ۰۰؛۱۴
۲زهره آراسته فردکلیه دروس هجدهم آبان ماه لغایت دوم آذر ماه پانزدهم آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰
۳شرمین وسینیکلیه دروس نهم آبان ماه نهم آبان ماه ساعت ۰۸:۱۰
۴فاطمه عاقلانکلیه دروس پنجم آبان ماه پنجم آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰
۵بهجت عباسیکلیه دروس یازدهم مهرماه دهم مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰
۶بهناز وهابیانکلیه دروس بیست و هشتم شهریور ماه بیست و هشتم شهریور ماه ساعت ۰۸:۰۰